Kontakt

Radek Sienkiewicz    Tel: 609 96 95 45, basalte@wp.pl
Sławek Sienkiewicz   Tel: 693 812 920, sienslaw@wp.pl

  Udzielimy odpowiedzi na pytania, na które je znamy lub skierujemy Państwa do naszych kolegów zajmujących się pozostałymi modelami zabytkowych Citroenów.